Raadscommissie gaat op 24 september praten over Het Sprokkelbosch

 

Na een periode van vakantie is het nu weer tijd om in actie te komen.

Op woensdag 24 september is er een commissievergadering van de gemeenteraad waarin de nota Wonen en Werken na 2015 zal worden besproken en waar dus ook gesproken gaat worden over de toekomst van het Sprokkelbosch !

 Aanvang van deze vergadering is 19.30 uur. De lokatie is : Leuvenzaal Bestuurscentrum , gemeentehuis  ís-Hertogenbosch. (ingang aan de achterkant van het gemeentehuis)

Wij als werkgroep zullen deze avond natuurlijk aanwezig zijn en gebruikmaken van inspreekrecht. Maar ook u kunt door uw aanwezigheid HET BEHOUD VAN HET SPROKKELBOSCH steunen !

En u kunt gebruikmaken van inspreekrecht en daarbij uw standpunt mondeling duidelijk maken. U dient zich daarvoor uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk   aan te melden bij de secretaris van de commissie ROB , mw Wehrung.

Wij blijven strijden voor HET BEHOUD VAN HET SPROKKELBOSCH en rekenen wederom op uw steun !