Welkom op de homepage van de website ‘behoudhetsprokkelbosch.nl’.

 

Waarom deze website van de werkgroep ‘BEHOUD HET SPROKKELBOSCH’.

Eerst geven wij voor u aan waarom wij het Sprokkelbosch willen behouden en hoe we dat aanpakken, daarna zetten wij voor u kort de plannen op een rij.

 

Bouwen in het Sprokkelbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het Plan  opgevat om de komende jaren 2/3 deel van ons mooie Sprokkelbosch te gaan volbouwen met 600 woningen. Na de west- (A2-gebied) en noordzijde (Groote Wielen) wil men nu ook het landelijke gebied aan de oostzijde van Rosmalen verstedelijken. Daarmee wordt een van de laatste stukjes landelijk gebied rond ons dorp opgeofferd.

Wij begrijpen dat er door iedereen gewerkt en gewoond moet kunnen worden, maar daar zitten grenzen aan. U en wij hebben namelijk ook behoefte aan ruimte, om te wandelen en fietsen en om te genieten van de natuur. Natuur die in onze regio steeds schaarser wordt. Bovendien vinden wij het belangrijk dat we met ons allen nu echt wat zuiniger worden op het landelijk gebied, als erfgoed van onze voorouders. Een erfgoed dat wethouder Jetty Eugster nog maar enkele jaren terug een ‘waardevol coulisselandschap’ noemde, dat volgens haar moest worden behouden, tegen de plannen van de provincie in. Sindsdien is de gemeente in het Sprokkelbosch en de Hondsberg consequent aan de slag gegaan om allerlei houtwallen aan te planten of te herstellen. Het kan blijkbaar snel verkeren….

 

Wij hopen van harte dat onze actie slaagt en dat dit mooie natuurgebied behouden blijft.

 

Onze aanpak om het Sprokkelbosch te behouden

Om het Sprokkelbosch te behouden hebben wij de werkgroep ‘BEHOUD HET SPROKKELBOSCH’ nieuw leven ingeblazen. De werkgroep werd in 1993 opgericht naar aanleiding van eerdere woningbouwplannen van de gemeente en tot 3 keer toe werden deze plannen samen met vele anderen succesvol tegengehouden (zie voor meer informatie hierover bij ‘wie zijn wij’). Wij willen er, samen met al diegenen die het Sprokkelbosch eveneens een warm hart toedragen, ook nu weer voor zorgen dat deze bouwplannen niet doorgaan.

Wij hebben daarom alle politieke partijen van onze  gemeente gevraagd naar hun standpunten, ook zijn we in gesprek gegaan met verschillende wijkraden en belangenorganisaties.

Verder sturen we regelmatig berichten naar de media, zullen we bewoners via huis-aan-huis flyers informeren en houden we deze website actueel. En, niet onbelangrijk, we zullen actief deelnemen aan de komende inspraakrondes. In de rubriek ‘nieuws’ houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

 

De plannen van de gemeente in het kort

In de andere rubrieken van deze website kunt u uitvoeriger lezen over de voor Rosmalen-oost belangrijkste plannen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Op deze plaats geven we voor u kort aan hoe ze met elkaar samenhangen.

 

Om de zoveel jaren stelt de gemeente opnieuw een Nota Wonen  op, dit is recent gebeurd in 2007. Het is een helder verhaal, waarin is te lezen hoe de woningmarkt in onze regio er de komende jaren zal gaan uitzien. In feite gaat de nota in op de koppeling van vraag (mensen die een woning zoeken) en aanbod (aanbieders zoals corporaties en ontwikkelaars). Op basis van deze analyse bepaalt de gemeente haar actiepunten en de rol die zij zelf daarin wil spelen.

Deze nota bespreken we verder niet op deze website, u kunt hem downloaden (klik hierboven op ‘nota wonen’) of u laten toesturen via de afdeling publieksvoorlichting van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 

Ook is er een Bestemmingsplan Buitengebied  in de maak voor het hele buitengebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In 2007 zijn de uitgangspunten vastgesteld, in 2008 wordt het plan uitgewerkt. Op zich vinden we de gekozen uitgangspunten doordacht en over het algemeen goed, maar ze maken wel in de zogenaamde ‘bebouwingsconcentraties’ nieuwbouw mogelijk, onder andere op de Hondsberg. Het is dus oppassen geblazen, zodra er uitwerkingsplannen voor de oostzijde van Rosmalen komen zullen we daarin actief meedenken.

 

Verder verscheen in november 2007 de Nota 'Nieuwe woon- en werklocaties Gemeente ’s-Hertogenbosch '. In deze nota beschrijft de gemeente onder andere dat er na 2015 nieuwe uitbreidingslocaties moeten komen voor grondgebonden woningen (huizen met een tuin). Daarvoor wordt onder andere gekeken naar het Sprokkelbosch en de Blokken (noordzijde van de Kruisstraat). In 2008 wordt over deze nota gesproken en totdat er keuzes zijn gemaakt worden het Sprokkelbosch en de Blokken buiten het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied gehouden.

 

Tot slot speelt ook de provincie een rol. Recent stelde de provincie het Uitwerkingsplan Waalboss  op, waarin allerlei ontwikkelingen in het gebied tussen Waalwijk en Oss op elkaar worden afgestemd. Dit plan speelt mee een rol in het beleid van de gemeente.