Home | Wie zijn wij? | Nieuws | Historie | Nieuw Bestemmingsplan | Sprokkelbosch na 2015
Fotoboek | Media | Gastenboek | Contact

Mogen wij ons even voorstellen

 

De werkgroep “BEHOUD HET SPROKKELBOSCH” wil het landelijk waardevol gebied “Het Sprokkelbosch” ,dat is gelegen ten oosten van Rosmalen, beschermen.

 

Wij zijn bezorgd, omdat de gemeente ’s-Hertogenbosch het plan heeft opgevat om de komende jaren 2/3 deel van  ons prachtige Sprokkelbosch te gaan volbouwen met 600 woningen. Na de west- (A2-gebied) en noordzijde (Groote Wielen) wil men nu ook het landelijke gebied aan de oostzijde van Rosmalen verstedelijken. Daarmee wordt een van de laatste stukjes landelijk gebied rond ons dorp opgeofferd. Wij willen dat voorkomen en hebben daarom de werkgroep ‘Behoud Sprokkelbosch’ nieuw leven ingeblazen.

 

Wilt u contact met ons opnemen? Zie bij ‘contact’.

 

Eerdere bouwplannen in het Sprokkelbosch

 

Al in 1970 kwam de Provincie met ideeën om in het Sprokkelbosch een woonwijk te realiseren. De Gemeente Rosmalen heeft zich toen samen met de milieubeweging Het Groene Hart actief ingezet voor behoud van dit cultuurhistorisch waardevol gebied. De uitbreiding kwam aan de Noordzijde van Rosmalen, de Overlaet.

In 1990 verscheen de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex)

Het rijksbeleid was erop gericht suburbanisatie tegen te gaan. De vraag naar woningbouw moest in de periode tot 2005 opgevangen worden door de stadsregio’s. Provincie, betrokken gemeenten en stadsgewesten werkten dit idee uit.

 

In 1993 werden de toekomstige bouw-en verkeersplannen, de zogenaamde “Ontwikkelingsvisie”  bekend gemaakt.

Het plan was als volgt:  een grote stadsregionale woninglocatie voor de komende periode in samenhang met andere stedelijke ontwikkelingen in het gebied Empel-Rosmalen Noord.

Randvoorwaarden: 6.500 woningen, indien mogelijk 100 ha bedrijfsterrein.

In het Sprokkelbosch werden 2 kleine bouwlocaties aangewezen. Ten Zuiden van Bruggen 30 woningen en ten Oosten van de Geenbergenstraat 50 woningen. Bovendien was er een verbindingsweg gepland vanaf de Overlaet, dwars door het Sprokkelbosch naar de Hoff van Hollantlaan.

De Gemeente Rosmalen nodigde haar inwoners uit op een informatiebijeenkomst.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst op 17 februari 1993 bleek dat bij de bevolking massaal verzet leefde tegen deze plannen. In verband hiermee werd de werkgroep “BEHOUD HET SPROKKELBOSCH” opgericht.

Deze werkgroep heeft samen met vele anderen met succes protest aangetekend tegen de plannen en er is gekozen voor uitbreiding van de Overlaet.

 

In 1994 kwam de provincie  met plannen 4.500 woningen te bouwen in de Rosmalense polder, het College van Rosmalen was hier niet gelukkig mee. De toenmalige gedeputeerde Mevr P.Jacobs, Aarts wilde vasthouden aan de verdere ontwikkeling van Rosmalen Noord, maar gaf tevens aan dat er in Rosmalen andere locaties mogelijk waren. En weer kwam het Sprokkelbosch ter sprake, naast de kop Empelseweg, Elststraat en de Lodder in Maliskamp.

De Provinciale Planologische Commissie moest een uitspraak doen. Zou  een goedkeuring volgen, dan kon de bouw medio 1995 beginnen. De genoemde locaties waren  samen goed voor 2.500 woningen.

De werkgroep BEHOUD HET SPROKKELBOSCH stuurde een brief naar de Burgemeester en Wethouders van Rosmalen, waarin ze te kennen gaf het niet eens te zijn met de plannen.

Er kwam een brief terug met de mededeling dat er vooralsnog geen woningbouw gepland was in het Sprokkelbosch maar dat indien er zich problemen zouden voordoen in de regio die niet opgelost konden worden, toch het Sprokkelbosch als mogelijke locatie werd gezien.

 

In 1996 stond een ontsluitingsweg gepland, dwars door het Sprokkelbosch.

Deze was nodig om de Groote Wielen  aan te sluiten op de A59.

Tegen deze weg is verzet gerezen. Werkgroep BEHOUD HET SPROKKELBOSCH was niet overtuigd van de noodzaak van deze weg, de Provinciale Planologische Commissie maakte bezwaar tegen deze dwars door het landelijk gebied lopende weg en ook de  actiegroep  “BEHOUD BUURTSCHAP KRUISSTRAAT” tekende protest aan. Deze actiegroep heeft de Gemeente verzocht een onafhankelijk bureau in te schakelen om de noodzaak van de aanleg van deze ontsluitingsweg te onderzoeken.

De Gemeente heeft het belang van deze weg niet kunnen aantonen.

 

In juni 2000 werd door de Gemeenteraad van Den Bosch het beleidsplan verkeer en vervoer “s-Hertogenbosch Bereikbaar” vastgesteld. Daarin is een mogelijke oostelijke ontsluiting voor Rosmalen opgenomen, die niet dwars door het Sprokkelbosch loopt.

 

En dan is het november 2007, en weer komt de gemeente met plannen  om in het Sprokkelbosch en mogelijk ook op de Hondsberg te gaan bouwen.

 

© behoudsprokkelbosch.nl 2008 | [Wie zijn wij] | By mauricedebekker.nl